Забърдо

IMG_0004Забърдо е малко село на 13 км. от Хвойна и на 31 км. от Чепеларе. Селището е много старо, има доказателства, че то е съществувало още преди създаването на Османската империя. Разположено е в долината на река Забърдовска. Основен поминък тук е земеделието и животновъдството, като все по-голям дял заема и туризмът. На 4 км. от Забърдо се намира природният феномен Чудните мостове – два мраморни скални моста.

Основно училище“ Бачо Киро,“ Забърдо е учебно заведение с дългогодишна история, отворило врати, за да посрещне своите жадни за знание възпитаници, поемащи по пътя към новото, непознатото, неизвестното, пътя към бъдещето.

 

Основите на училищното обучение в селото са поставени в далечното минало с изучаване на четмо и писмо от децата.

 

Пословичната жажда за знания, подтикнало хората да открият училище, а светилището на просвещението е именувано на бележития български учител, книжовник, историк, читалищен деец и фолклорист Бачо Киро, което име училището е запазило и до днес. 

 

В своята дългогодишна история, учебното заведение значително е променило своя облик, но е запазило добрите традиции. Приемственост има и в работата на учителския колектив, който се стреми да съчетава опита на предишните преподаватели с новостите в образователната сфера.

 

ОУ“ Бачо Киро“ е училище с общинско финансиране. Разполага със съвременна материално – техническата база, която непрекъснато се подобрява и осъвременява, важно и водещо за по-добро и качествено обучение на децата.

 

От създаването на учебното заведение, учители и ученици вървят по светлия път на образованието и науката, за да пренасят през годините познанията, творчеството и силата на духа.

 

Високото качество на подготовка, съдържа­телната същност на възпитателната работа, строгият ред и дисциплина са само част от характери­стиката на училището – черти, които градят авторитета и ролята му в духовният живот на село Забърдо.

 

ОУ“ Бачо Киро“ се адаптира към новите реалности на пазарната икономика и европейските стандарти за висококачествено образование.

 

В своето развитие учебното заведение се утвърди като образователен и духовен център, благода­рение усилията на поколения учители, всеотдайно работели и работещи за формиране на подрастващите.

 

Дълги години, крачка по крачка, общоучилищният колектив вървеше по пътя на успеха. По­ко­­ле­ние след поколение, хиляди възпитаници преминаваха като ято през класните стаи, усвояваха знания и отлитаха, за да ги приложат на практика в живота.

 

Да си завършил учебното заведение и сега е привилегия, повод за открита гордост, мерило за трайни знания и умения, стимул за духовна и практическа съзидателна дейност.

 

Директор на учебното заведение е г-жа Антоанета Карталова.

История на ОУ “Бачо Киро“ с.Забърдо

                   Историята на забърдовското училище „Бачо Киро „ датира от 1867год.

В продължение на няколко десетилетия то е било духовно училище ,а постройката се е ползвала и за странноприемница.

                   От началото на XX век сградата служи за българско народно училище. За неговото откриване важна роля имат двама будни забърдовски общественици с прякори   Демократа и Дльогото. По тяхна инициатива и настояване и с подкрепата на тогавашния министър на просветата Михаил Такев на   1 септември 1908 година се открива първото светско училище в село Забърдо. В първи клас са били приети 7 ученика, а  за пръв учител е назначен Петър Семерджиев от с .Павелско. Млад и енергичен, той се стараел учениците му да бъдат добри, да усвояват уроците, да преминават всички в по-горен клас, да се сложи едно добро начало на първото българска училище в селото. Срещал се с родителите на тези деца, които системно отсъствали от училището и изоставали с обучението .В училищната сграда ,която била само от две стаи ,се провеждали учебните занятия в слети класове .Неоценими са и заслугите на две дългогодишни и упорити учителки Василка Янкова и Веселина Назарева ,които останали да работят до пенсионирането си в Забърдо.

           Пословичната жажда за знания, подтикнало хората да открият училище, а светилището на просвещението е именувано на бележития български учител, книжовник, историк, читалищен деец и фолклорист Бачо Киро, което име училището е запазило и до днес. 

Постепенно интересът към образованието нараства както сред децата ,така също и сред родителите .Любен Илиев е първият младеж от селото ,завършил с отличен успех прогимназия в

с .Широка лъка.     През 1931г.Камен Каменов и Чавдар Илиев са първите, продължили образованието си в по-горна степен в Пловдив-Първа мъжка гимназия. След това Каменов завършва и висше образование ,специалност архитектура.

               След 9 септември1944г.училището става основно, всички деца се учат с желание и след завършването му продължават образованието си в средни и висши учебни заведения. Реализират се като икономисти, агрономи ,доктори ,юристи ,учители ,инженери ,пръснати из цялата страна .Много са имената на възпитаниците ,с които се гордеем :Филип Ишпеков-доказал се специалист ,дипломат, изтъкнат общественик;

Архитект Камен Каменов ; д-р Асен Масърлиев, д-р Любчо Илиев и много други.

На юбилея през 1968г. по случай 60годишнината от откриването на училището са изготвени албуми със снимки на всички учители, а най-ценните спомени от стари учители са вписани в летописната книга на училището .По това време се обучават 162 ученика в родното школо и тържеството по този повод е много емоционално , вълнуващо и незабравимо.

През 1976  год.започва строеж на нова пристройка към училището и през 1978 е завършен. Целият педагогически състав и местното население се включват активно с доброволен труд. Построени са 4 просторни и слънчеви кабинети с хранилища към тях ,кухня и столова.

Дългогодишни директори на училището са Владимир Тютюнев и Георги Хаджиев ,и двамата от село Забърдо.

Сега училището разполага  с оборудвани кабинети ,класни стаи и компютърна зала .За съжаление, вторият етаж от старата сграда не се използва ,защото е нужен ремонт.

Макар и малък, екипът от учители работи сплотено ,мотивирано и с желание от всеки ученик да възпита истински родолюбец и достоен за уважение човек.

Вследствие на силно занижени възможности за трудова заетост, младите хора и семейства мигрират към по-големите градове, което води до намаляване  броя на учениците.

Сега училището е защитено и учениците учат в слети паралелки.

Галерия

  • научи се да караш ски 2015
  • [/caption]
  • научи се да караш ски 2015
  • [/caption]
  • научи се да караш ски 2013
  • [/caption]
  • научи се да караш ски 2013
  • [/caption]
  • научи се да караш ски 2013
  • [/caption]