Забърдо

IMG_0004Забърдо е малко село на 13 км. от Хвойна и на 31 км. от Чепеларе. Селището е много старо, има доказателства, че то е съществувало още преди създаването на Османската империя. Разположено е в долината на река Забърдовска. Основен поминък тук е земеделието и животновъдството, като все по-голям дял заема и туризмът. На 4 км. от Забърдо се намира природният феномен Чудните мостове – два мраморни скални моста. Горният мост е с внушителна големина. Широк е около 20 м. и се извисява над пропаст с дълбочина 43 м. По него минава пътека от с. Орехово до с. Забърдо. Вторият мост се намира на 200 м. от първия. Той представлява по-скоро тунел с дължина 60 м. Наблизо пред втория мост е входа на Ледената пещера, в която винаги има лед. Наблизо до феномена има две хижи в които туристите могат да отседнат.